Het aantal verplichte beurswanden bepaalt het type beursstand:

  • rijstand > wanden links, rechts en achter
  • hoekstand  links  > wanden links en achter
  • hoekstand rechts > wanden rechts en achter
  • kopstand > alleen wanden achter
  • eilandstand > geen verplichte wanden

Naast het type stand is het ook belangrijk om de minimale en maximale hoogte van de verplichte  beurswanden te weten.